CADprofi Suite

Program wspomagający projektowanie architektury, mechaniki oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Pełny pakiet CADprofi Suite - CAD dla profesjonalistówProfesjonaliści mają to do siebie, że nie lubią się ograniczać. Kupując kompletny pakiet CADprofi Suite zamiast pojedynczego modułu zapewnisz sobie nieograniczoną funkcjonalność bez żadnych kompromisów. Pełna koordynacja wszystkich czterech branż:Przykłady wykorzystania CADprofi Suite


 • Podczas projektowania instalacji elektrycznych oraz rurowych i sanitarnych szybko narysujesz podkłady budowlane za pomocą modułu architektonicznego.
 • Pomieszczenia zdefiniowane w module architektonicznym możesz wyeksportować do programu DIALux jako gotowy zarys budynku. Następnie oprawy oświetleniowe dobrane w DIALuxie łatwo zaimportujesz do modułu elektrycznego, przyporządkujesz je do odpowiednich obwodów elektrycznych, stworzysz zestawienia itp. Dzięki temu znacznie szybciej i łatwiej wykonasz kompletny projekt.
 • W module architektonicznym wyznaczysz pomieszczenia, a następnie za pomocą polecenia Rozmieść szybko rozmieścisz w nich czujki pożarowe, tryskacze i inne obiekty z modułu elektrycznego i instalacji rurowych i wentylacyjnych.
 • W module mechanicznym zaprojektujesz sposób mocowania zbiorników, korytek i innych obiektów z modułu elektrycznego oraz instalacji rurowych i wentylacyjnych.
 • Kompleksowo zaprojektujesz plany ewakuacyjne i ppoż., m.in.:
  - w module architektonicznym błyskawicznie narysujesz plany
  budynków oraz stworzysz plany ewakuacyjne, ppoż. i bhp.
  - w module elektrycznym zaprojektujesz systemy detekcji pożarów,
  a także oświetlenia awaryjnego i innych systemów inteligentnego i bezpiecznego budynku.
  - w module instalacji rurowych i wentylacyjnych zaprojektujesz instalacje gaśnicze oraz instalacje oddymiające.
 • W module architektonicznym łatwo zdefiniujesz parametry techniczne pomieszczeń (oświetlenie, wentylacja, temperatura, straty ciepła).
 • Tworząc podkład budowlany w module architektonicznym pokażesz umiejscowienie grzejników (np. pod oknami lub na ścianach) z modułu instalacji rurowych i wentylacyjnych.
 • W module architektonicznym łatwo wstawisz przepusty pod przewody rurowe i wentylacyjne oraz korytka kablowe.