Poniższe poradniki wideo mogą się różnić od twojej wersji programu.



CADprofi Electrical w 5 minut



CADprofi Electrical: przegląd głównych poleceń programu



Schematy: praca z symbolami



Schematy: predefiniowane układy, typowe rozdzielnice i inne.



Zaawansowane tworzenie zestawień



Projektowanie elewacji rozdzielnic



Oświetlenie, gniazda, łączniki itd.



Korytka i kanały elektryczne



Sieci telekomunikacyjne i energetyczne



Definiowanie schematów użytkownika



Tworzenie oraz edycja symboli użytkownika



Definiowanie tabelek użytkownika



Zaawansowane użycie funkcji Szybkiej edycji



Klasyfikacja obiektów i zarządzanie warstwami (Open BIM)



Zarządzanie warstwami



Szybkie połączenia 2D



Rozmieszczanie obiektów (rozszerzenie polecenia)



Współpraca CADprofi z DIALux



Prezentacja Legrand CabloCAD - projektowanie tras kablowych



Prezentacja ABB CAD



Prezentacja hager tehalit



Kreator schematów



Schematy: szablony arkuszy oraz tabelki rysunkowe



Rysowanie i edycja przewodów schematycznych



Tworzenie zestawień



Tworzenie graficznych legend



Automatyczne uzyskiwanie widoków aparatów



Numerowanie (adresowanie) obwodów



Szynoprzewody



Schematy sieci telekomunikacyjnych



Tłumaczenie programu



Definiowanie własnych obiektów parametrycznych



Import bloków pobranych od producentów



'CADprofi Rozbij' + zastosowanie infobloków



Eksport projektów CADprofi do formatu IFC



Inteligentne usuwanie symboli + zarządzanie podwójnym kliknięciem



Rozmieszczanie obiektów



Projektowanie planów ewakuacyjnych, ppoż. i bhp



Prezentacja ElkoBis-CAD - projektowanie systemów odgromowych



Prezentacja CabloCAD - konstrukcje złożone Cablofil



Prezentacja TKRem CAD



CADprofi - film reklamowy