Poniższe poradniki wideo mogą się różnić od twojej wersji programu.

 CADprofi HVAC & Piping w 6 minut

 CADprofi HVAC & Piping: przegląd głównych poleceń programu

 Schematy: praca z symbolami

 Schematy: rysowanie przewodów

 Schematy: predefiniowane elementy schematów, obwodów grzewczych itp.

 Schematy: jednoczesne wstawianie do rysunku wielu symboli

 Schematy: Edycja symboli

 Numerowanie elementów i edycja ich parametrów technicznych

 Symbole ‘krzyżowe’ i ‘kątowe’

 Edycja przewodów

 Szybkie i automatyczne oznaczanie rysunków

 Tworzenie graficznych legend

 Tworzenie izometrii oraz definiowanie własnych symboli

 Rysowanie rozwinięć instalacji c.o. i wod.-kan.

 Rysowanie widoków instalacji rurowych

 Rysowanie widoków instalacji wentylacyjnych

 Rysowanie schematu P&ID

 Definiowanie schematów użytkownika

 Tłumaczenie programu

 Tworzenie oraz edycja symboli użytkownika

 Definiowanie własnych obiektów parametrycznych

 Definiowanie tabelek użytkownika

 Import bloków pobranych od producentów

 Szybkie rysowanie ciągów instalacji wzdłuż infolinii

 Zaawansowane użycie funkcji Szybkiej edycji'CADprofi Rozbij' + zastosowanie infoblokówKlasyfikacja obiektów i zarządzanie warstwami w oparciu o Open BIM

 Prezentacja VaillantCAD - projektowanie central wentylacyjnych recoVAIR

 Prezentacja KaMo-CAD - tworzenie schematów wielowariantowych (film w j. angielskim)

 Prezentacja KaMo-CAD - obliczenia hydrauliczne

 Prezentacja Magnaplast - instalacje kanalizacyjne

 CADprofi - film reklamowy